Elektronisk kubekort
Enkel registrering og full oversikt på mobil, nettbrett og PC
Startskjerm
(Ved første gangs bruk registreres brukernavn og passord under
”Innstillinger”)
Valget Bigårdsplasser
Oversikt over bigårdsplasser med antall aktive kuber
Velg bigård for å se eller registrere informasjon
Velg Opprett ny bigårdsplassfor å registrere dine
bigårder
Slå på GPS-en så finner systemet automatisk de riktige
koordinatene
Elektronisk kubekort
KubeAppen
Du har valgt bigård:
Du kan se data om bigården,
bifolkene og forrige
observasjon (klikk blå tekst)
Du kan se oversikter og
statistikker
Du kan registrere ny kube
Du kan registrere
observasjoner
Du kan registrere tiltak
Elektronisk kubekort
KubeAppen
Registrering av observasjoner
Velg de punktene du vil sjekke under denne inspeksjonen
Registrering av observasjoner
Velg den/de kuben(e) observasjonen gjelder
Felt Utfylt med
Dato: Dagens dato
Tavler yngelrom: Det du registrerte sist
Skattekasser : Det du registrerte sist
Egg: Ja
Larver: Ja
Forseglet yngel : Ja
rtilskudd : Det du registrerte sist
Dronningceller: Nei
Gemytt: Rolig
rstatus: Ok
Pollen: Ok
Endre forhåndsutfylte verdier hvis de ikke stemmer.
Registrer øvrige observasjoner.
Lagre og gå til neste kube(r)
Registrer det du har sett:
Forhåndsutfylte felter:
Gjorde du noe med kuben?
Velg observasjonen Oppfølgingog kryss av
Lagre og velg neste kube
Registrering av tiltak
velg tiltak
Registrering av tiltak
Velg den/de kuben(e) tiltaket gjelder
Registrering av tiltak -
Eksempel
Registrering av
behandling med
oksalsyre
Registreres i èn
operasjon for alle
bikubene i bigården
For alle tiltak kan det
registreres
kommentar/tilleggsinfo.
Fra dette bildet kan du registrere:
- Flytting av kube - ved å velge ny
bigårdsplass i menyen
- Informasjon om dronning
- Salg av kube med tidspunkt og hvem
den er solgt til
- Avvikling av kube med tidspunkt og
årsak
Registrere eller se
dronninginformasjon:
Velg ”kuberpå startsiden eller i
bigårdsbildet, og deretter kube nr
Velg ”Registrer dronning (eller klikk
på blå skrift hvis dronning er registrert
tidligere)
Registrer informasjonen du har om
dronningen (menyvalg) eller se det du
tidligere har registrert
Elektronisk kubekort
Oversikter som viser utvikling og status for dine bigårder
Eksempel: Utvikling i
yngelmengde om våren
Andre oversikter i Appen:
Utvikling i styrke (graf)
Skattekasser
Kuber med droneramme sortert etter
dato rammen ble satt inn
Forrige observasjon pr kube
Dronninginformasjon
Bigårdsinformasjon
Samlet oversikt over kubene med sist
registrerte informasjoner
Elektronisk kubekort
Portalen
Passer best PC eller nettbrett, men også tilgjengelig på mobilen
Full historikk for den enkelte kube
Observasjoner
Tiltak
”Full status”: Samlet oversikt over hva du sist
registrerte for hver enkelt kube og når du
registrerte det
Elektronisk kubekort
Portalen
Historikk for den enkelte kube for ønsket
tidsrom:
Elektronisk kubekort
Eksempel på historikk
Portalen (2)
Kubeoversikt
Aktive kuber
Automatisk opptelling av tilskuddsberettigede
kuber
Flyttede kuber (hvor og når de er flyttet)
Solgte kuber, med dato og hvem de er solgt til
Avviklede kuber, med dato og årsak
Eksempel: Oversikt flytting av kuber
Portalen (3)
Abonnementsadministrasjon med mulighet
for å endre/velge passord, endre abonnement
etc
Mulighet for å rette eller slette
feilregistreringer
Oversikt over bigårdsplasser
Oversikt over dronninger
Mulighet for nedlasting av data for videre
analyse i excel etc.
Eksempel på statistikk på grunnlag av
nedlastede data
KRAINER/2013 KRAINER/2014 KRAINER/2015
Totalt
8.80 9.00 7.20
8.80
9.00
7.20
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
Gjennomsnittlig styrke ved innvintring
etter dronningår
Eksempel på statistikk på grunnlag av
nedlastede data (2)
Oversikt dronninger ved innvintring 2015
Antall
Type
Rase/år
Friparret
Renparret
Totalt
Brune
6 6
Ukjent
5 5
2015
1 1
Krainer
85 10 95
2013
23 7 30
2014
15 1 16
2015
47 2 49
Totalt
91 10 101
Hvorfor bigårdsnotater?
Bigårdsnotater..
.. for å sikre kvalitet i birøkten
.. for bedre planlegging
.. for evaluering av driften
.. for å kunne drive i samsvar med regelverket
.. For å gjøre birøkten morsommere og mer
interessant
Elektronisk kubekort
Enkel og effektiv registrering
Historikk for den enkelte kube gjennom hele sesongen - og
over flere sesonger om du ønsker
Oversikter som viser utvikling og status for dine bifolk
Oversikt over dronninger og deres avstamming og
egenskaper
Oversikt over fôring, sykdomsbehandling, flyttinger, kjøp og
salg slik forskriften krever
Grunnlag for å planlegge neste bigårdsbesøk.
Grunnlag for å evaluere driften og planlegge neste sesong
Og mye mere…
Høsten er en fin tid å begynne på:
Husk at neste sesong begynner nå!
Registrer ditt abonnement www.kubekort.no
Registrer dine bigårdsplasser, kuber og dronninger i ro og mak
i løpet av høsten og vinteren
Da er alt klart til enkel registrering av observasjoner og tiltak
når våren kommer!
http://www.kubekort.no